جهت در خواست خود، یا مشاوره غیر حضوری از فرم قسمت تماس با ما اقدام فرمایید.

◊ مشاوره عمومی و آزاد (یک جلسه )                                  قیمت پایه   2٫000٫000 ریال (زمان هر جلسه یک ساعت)

◊ مشاوره فردی و خانوادگی                                              قیمت پایه   2٫500٫000 ریال

◊ مشاوره دوره‌ایی و پیوسته - بیش از یک جلسه                  قیمت پایه   1٫500٫000 ریال
(پیوسته به منزله دو جلسه یک ساعته همزمان و ممتد با زمان ده دقیقه استراحت بین جلسه برای مرور اطلاعات)

◊ مشاوره تخصصی کسب و کار (با مطالعه اطلاعات شرکت درخواست کننده )   قیمت پایه   3٫500٫000 ریال
تمامی اطلاعات شرکت در خواست کننده می‌بایست حداقل 48 ساعت قبل، باید در اختیار تیم مشاوره قرار گیرد)

◊ تخصصی کسب و کار دوره‌ایی ( بیش از دو جلسه )                قیمت پایه   2٫500٫000 ریال

◊ مشاوره قراردای بیش از یک ماه                          قیمت پایه   -------- ریال
باتوجه به نوع درخواست و توافق، قیمت کل بر اساس کل پروژه و یا نفر ساعت‌های تخصیص داده شده تعریف می‌گردد.

کلاس و کار گاه تخصصی (Workshop)                                قیمت پایه   15,000,000 ریال
هر جلسه 4 ساعت آموزشی در دو بخش 1.5 ساعته

درون سازمانی (در سالن و یا مکان مشخص شرکت میزبان )        قیمت پایه   19,000,000 ریال
به صورت خصوصی در محل شرکت برای تمامی پرسنل یک مجموعه

سخنرانی در همایش و رویدادهای علمی                قیمت پایه   35,000,000 ریال
همایش‌های بالای 120 نفر مخاطب و شرکت کننده در سالن مربوطه
        
مارکتینگ پلن                  قیمت پایه   00,000,000 ریال

بیزینس پلن                    قیمت پایه  00,000,000 ریال

تدوین کمین تبلیغاتی

برندینگ                                                                             قیمت پایه   00,000,000 ریال
پروژه‌های مشاوره: حداقل 2ساله                     قیمت پایه   00,000,000 ریال(ثابت+درصدی از فروش)

◊ تشکیل جلسات در دفتر هگز بوده و برای جلسات در دفتر کارفرما توافقی می‌باشد.
زمان پیش فرض و قیمت اعلامی برای تمامی جلسات مشاوره حضوری یک ساعت مفید در یک جلسه در نظر گرفته شده است.
زمان پیش فرض و قیمت اعلامی برای تمامی جلسات، ۴ ساعت آموزشی بوده که هر دو جلسه ۱.۵ ساعته را یک دوره آموزش نام می نهیم .
هر جلسه مشاوره حضوری با حضور فقط یک نفر از شرکت مخاطب انجام می پذیرد و در صورت حضور فرد دیگر از سوی شرکت درخواست کننده معادل ۵۰% به قیمت پرداختی اضافه می گردد . 
استفاده از تلفن همراه و هرگونه ابزار الکترونیک و ارتباط جمعی که مسیر جلسه را منحرف و یا تمرکز فرد مشاوره گیرنده را از میان ببرد، ممنوع بوده و قبل از آغاز جلسه این مهم یادآوری و متذکر می گردد و در صورت عدم رعایت جلسه کنسل و از ادامه آن معذور می باشیم.

فرآیند تمامی جلسات مشاوره:
◊ کسب اطلاعات و مرور تمامی موارد مکتوب شرکت و یا موارد شفاهی از فرد درخواست کننده و در صورت نیاز از پرسنل و کارمندان دخیل در کسب و کار مورد نظر ( تحقیق میدانی)
مستند سازی و درج تمامی اطلاعات دریافتی در جداول، فرمولها و ایجاد نمودارهای عملیاتی و فرآیندی
عارضه یابی فردی و یا سیستمی ( جزیی و کلی)
ارائه راه حل و پیشنهاد های اجرایی و عملیاتی
پیاده سازی و نظارت در حین اجرا
جمع آوری بازخورد ها
تشکیل جلسه شورای راهبردی و تصمیم گیری بر اساس شواهد و بازخورد های دریافتی و ارائه راه حل های نهایی
پیاده سازی، نظارت و همراهی تا پایان زمان انجام و رسیدن به نقطه مطلوب

TOP طراحی و اجرا توسط شرکت هگز انجام گردیده و کلیه حقوق آن محفوظ می باشد.