طراحی نشانه یا نشانه نوشته فارسی                                   قیمت پایه   4٫000٫000 ریال

بازسازی/  ویرایش نشانه                                                     قیمت پایه   2٫500٫000 ریال
طراحی یک مجموعه‌ی اوراق اداری شامل:                                       قیمت پایه   15,000,000 ریال

سربرگ، پاکت نامه، و کارت ویزیت  (5 مورد)
طراحی  سایر اوراق اداری مانند اسناد حسابداری،                               قیمت پایه   5,000,000 ریال

قبض دریافت و پرداخت، فاکتور و صور تحساب و موارد نظیر آن، تا پنج مورد               
طراحی کارت ویزیت ،دعوت، تبریک و موارد نظیر                           قیمت پایه   2,000,000 ریال

طراحی پاکت با تیغ اختصاصی                                              قیمت پایه   2,000,000 ریال
طراحی مجموعه بروشورهای تک‌برگ دو رو(تا سه برگ)                     قیمت پایه  8,000,000 ریال

طراحی جلد بروشور (پشت و رو)                                                  قیمت پایه  15,000,000 ریال
 
طراحی بروشور تا 8 صفحه، هر صفحه                                          قیمت پایه 3,000,000  ریال

طراحی  بروشور تا 16 صفحه، هر صفحه                                       قیمت پایه 1,500,000 ریال

طراحی بروشور بیش از 16 صفحه، هر صفحه                                  قیمت پایه  1,000,000 ریال

طراحی منو برای رستوران ها (حداکثر 6صفحه)                                قیمت پایه  20,000,000 ریال
طراحی جلد کاتالوگ(شامل رو و پشت جلد و عطف)                        قیمت پایه   10,000,000 ریال

طراحی ساختار و شخصیت کلی کاتالوگ                                        قیمت پایه   20,000,000 ریال

اجرای صفحه‌های داخل هر صفحه                                                قیمت پایه   1,000,000 ریال
طراحی پوستر                                                                                قیمت پایه   20,000,000 ریال
طراحی فولدر                                                        قیمت پایه   15,000,000 ریال
طراحی پشت و روی جلد دفترچه‌ی راهنما                                    قیمت پایه   7,000,000 ریال

طراحی و اجرای صفحه‌های داخلی هر صفحه                                 قیمت پایه   1,000,000 ریال

طراحی جدول و نمودار، هر مورد                                                 قیمت پایه   2,000,000 ریال

 

طراحی برگ سهام، چک،
سپرد ههای مالی اعتباری بانکی و... هر برگ                                      قیمت پایه 30,000,000ریال


طراحی هر برگ بن خرید                                                                قیمت پایه 15,000,000 ریال
ساخت اینفوگرافیک شامل:                                                             قیمت پایه 25,000,000 ریال
ساختار کلی و طراحی اطلاعات جامع ترکیبی بصورت تصویری  نموداری تا 5 مورد.

 

طراحي ساختار كلي برای یک واحدبسته بندی                                      قیمت پایه  7,000,000 ریال

طراحی برچسب کالا                                                                      قیمت پایه  30,000,000 ریال
 
طراحی ساک خرید خاص                                                                قیمت پایه  20,000,000 ریال

طرحی ساک خرید                                                                        قیمت پایه  8,000,000 ریال

طراحی کاغذ کادو                                                                         قیمت پایه  5,000,000 ریال
طراحی تندیس یادمان و لوح                                                        قیمت پایه   50,000,000 ریال
برای مناسب تها و یا نماد موسسات و ...

 

طراحی انواع گواهینامه، دیپلم و موارد نظیر                                           قیمت پایه  15,000,000 ریال

طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی و موارد نظیر                                 قیمت پایه   7,000,000 ریال
TOP طراحی و اجرا توسط شرکت هگز انجام گردیده و کلیه حقوق آن محفوظ می باشد.