چرا به مشاور نیاز داریم؟
مشاور یک فرد متخصص و با تجربه است که در خارج از شرکت و در فضای کسب و کارحضور داشته و نقطه نظرات حرفه‌ای خود را در اختیار صاحبان و مدیران شرکت قرار می‌دهد . به عبارتی:
مشاور یک فرد متخصص است . مشاور باید دارای بالاترین تحصیلات تخصصی باشد و در این زمینه کاملاً به روز باشد . بعنوان مثال کلیه مشاوران ما حداقل دارای مدرک فوق لیسانس در این زمینه بوده تا بعنوان مشاور پذیرفته شوند و علاوه بر آن باید حداقل یک چهارم از وقت هفتگی خود را به مطالعه در زمینه مباحث روز در حوزه تخصصی خود بگذرانند . بنابراین مدیران یا پرسنل شرکت و بطور کلی کسانیکه فقط به اتکای تجربه خود نظر می دهند نمی‌توانند مشاور باشند زیرا آنها معمولاً فاقد چنین تخصصی هستند .
مشاور یک فرد با تجربه است . مشاوری که در مورد مشکلات یک شرکت بخود جسارت توصیه و راهنمائی می‌دهد باید سال‌های سال در بخش‌های مختلف از رده‌های پائین تا سطوح بالای مدیریتی کار کرده باشد و در این زمینه‌ها دانش‌های تخصصی خود را در کوره تجربه پخته و کامل کرده باشد. بعنوان مثال کلیه مشاوران ما علاوه بر داشتن تحصیلات حداقل فوق لیسانس باید حداقل ده سال در زمینه تخصصی کسب تجربه کرده باشند . بنابراین اساتید دانشگاهی، تنها به اتکای تحصیلات خود نمی‌توانند مشاور باشند .
مشاور یک فرد خارج از شرکت است. خارج از سازمان بودن و از بیرون سازمان را دیدن یک اصل مهم در مشاوره است زیرا فقط فردی که از بیرون ناظر است می تواند بدور از تعصبات و دلبستگی‌های سازمان خود، مسائل و مشکلات و روابط درون سازمانی و برون سازمانی را ببیند و علت‌ها را تشخیص دهد. بنابراین مدیران شرکت، هرچند در با تجربه و متخصص باشند نمی توانند خود مشاور خود باشند .
مشاور در فضای کسب و کار حضوردارد. به واسطه حضور در فضای کسب و کار و تعامل دائمی با مدیران و صاحبان کسب و کارهای مختلف دامنه دید او و عمق نگاه او به مسائل حاکم و جاری در محیط کسب و کار وسیع‌تر بوده و بهتر می‌تواند افق دیدهای جدیدتری را پیش روی مدیران قرار دهد. بنابراین در دسترسی بودن دائمی یک مشاور برای همفکری جهت تصمیم گیری بهتر در خصوص مسائل جاری و پیش روی سازمان‌ها یک ضرورت است.

TOP طراحی و اجرا توسط شرکت هگز انجام گردیده و کلیه حقوق آن محفوظ می باشد.