بیزینس پلن هگز

بیزینس پلن هگز

يك مدل كسب و كار چيست؟
مدل كسب وكار : برنامه شما قرار است چگونه پول در بياورد.
 مدل كسب و كار بيان مي‌كند كه شما چگونه يك ايده علمي را به ارزش اقتصادي تبديل نمايد.
 مدل كسب و كار بر روي ايده تجاري شما سوار مي‌شود.
مدل کسب و کار به عنوان مفهوم نوین مدیریتی در اوایل دگوگل و اچ پی هگزهه 90 با ظهور اینترنت وارد ادبیات کسب و کار شد.
چرا گوگل به طور رایگان امکان جستجو را فراهم می آورد؟
چرا HP دستگاه های چاپگر خود را با ضرر به فروش میرساند؟

 

مدل کسب وکار:
منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش است.
مدل کسب و کار بنیادی‌ترین سیستمی است که هر سازمانی درخود دارد حتی از آن به عنوان DNA یک سازمان یاد می‌کنند.
همراه با تولد هر سازمان مدل کسب و کار آن نیز متولد می‌شود.
در مدل کسب و کار  چالش سازمان با محیط درک می‌شود و استراتژی مناسب ارائه می‌شود.
کارآفرینان باید این مدل‌ها را درک کنند تا تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا هدایت کنند.
اگر نوآوری‌ها و محصولات جدید و بازار جدید و راهبردها در یک مدل مناسب کسب و کار طراحی نشوند شکست به همراه خواهد داشت.

آيا طرح کسب و کار لازم است؟
در برآورد منابع مورد نياز كمك مي کند.
حمايت كنندگان مالي-بانكها يا سرمايه گذاران مخاطره پذير بايد متقاعد شوند كه سرمايه گذاري در كسب و كار جديد، منطقي و درست است.
جلوگيري از هدر رفتن وقت و هزينه در صورت خوب نبودن ايده.

فوايد طرح کسب وکار
1- زمان  برنامه ريزي شده، تلاش، تحقيق و نظم و انضباط
2- آناليز مالي، اقتصادي و رقابت پذيري در طرح کسب و کار
3- کارآفرين مي تواند استراتژي هاي عملياتي را انتخاب و آزمون کند و نتايج آن را حدس بزند.

 4- ايجاد اهداف کمي و مقايسه با نتايج واقعي.
 5- ابزار ارتباطي خوب براي جذب منابع مالي
6- يک ابزار عملياتي راهنما براي هدايت کسب و کار
7- انسجام تصمیمات
8- نظم و انظباط جهت ایجاد کسب و کار موفق
9- رسیدن به تحلیل های مالی ، اقتصادی و بازار
10- دستيابي به استراتژيهاي عملياتي قبل از اجرايي شدن طرح

طرح كسب و كار (Business Plan) چيست؟

بیزینس پلن - برو کسب و کار هگز

بیزینس پلن - بوم کسب و کار هگز

تعريف: طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص ميكند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني ، نيازها ، انتظارات و نتايج پيش بيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابي كند.
در واقع : برنامه تجاري سند مكتوبي است كه روش اجراي يك فعاليت تجاري در يك دوره زماني مشخص را بيان مي‌كند و شامل كليه فعاليت‌هاي راه‌اندازي يك كسب و كار جديد است.
درواقع راهكار تبديل يك ايده به يك كسب و كار موفق است. 

امکان سنجي يا  Feasibility Studyچيست؟
امکان سنجي يک سند است که هر پروژه را از دو جنبه اقتصادي و فني مورد بررسي قرار مي دهد و ميزان سودآوري و قابل اجرا بودن پروژه را اندازه گيري مي کند. طرح امکان سنجي سناريوهاي جايگزين طرح را نيز معرفي مي کند و نهايتا به 2 سؤال اساسي پاسخ مي گويد:
Does it work?
Does it make Profi

تفاوتهاي امکان سنجي با طرح کسب وکار چيست؟ BP, FS
در BP قسمتهايي وجود دارد که در FS نيست مثل مشخصات تيم مديريتي و مکان اجراي طرح.
در FS قسمتهايي وجود دارد که در BP نيست مثل سناريوهاي مختلف جايگزين طرح.
FS در مراحل ابتدايي پيشرفت و توسعه پروژه تهيه مي شود ولي BP همواره در طول پروژه تغيير و بروز رساني مي شود.
FS يک بار تهيه مي شود ولي BP چندين بار بروز رساني مي شود و در طول پروژه تغيير و بروز رساني مي شود.
FS چندين سناريوي اجراي پروژه را بررسي مي کند و BP فقط يک سناريو را بررسي مي کند.
مراحل و نحوه تامين مالي پروژه در FS بررسي نمي شود و مفروض است ولي در BP جزىيات تامين مالي بررسي مي شود.
FS را هر تيم خارج پروژه مي تواند تهيه کند ولي BP خود تيم مجري پروژه تهيه مي کند.
FS پروژه را از ديد کلي مورد ارزيابي قرار مي دهد ولي BP تمرکز زيادي بر جزىيات اجراي پروژه دارد حتي مشخصات افراد کليدي و مکان.

انواع طرح کسب و کار
طرح خلاصه
طرح کامل
طرح عملياتي
طرح وام
طرح توصيفي محصول يا خدمت جديد
طرح مالي
 طرح فروش و بازاريابي

بوم کسب و کار هگز

بوم کسب و کار هگز

 

TOP طراحی و اجرا توسط شرکت هگز انجام گردیده و کلیه حقوق آن محفوظ می باشد.